Quy Định Về Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ

Pháp luật là chuẩn mực về những việc được làm, những việc phải làm và những việc không được làm, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đặc biệt, trong thương trường, pháp luật là người bạn đồng hành, là công cụ bảo vệ hữu ích cho quyền lợi của doanh nghiệp.

Về việc thành lập trung tâm ngoại ngữ - vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm hiện nay, luật pháp đã quy định những gì? Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

Quy Định Về Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ
Nguồn ảnh: Internet

Bài viết căn cứ dựa trên Thông tư số: 03 /2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ bao gồm: điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể; hoạt động; tổ chức và nhân sự; giáo viên; học viên; tài chính và tài sản của trung tâm ngoại ngữ; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm.
2. Quy chế này được áp dụng đối với các trung tâm ngoại ngữ và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ở trung tâm ngoại ngữ.
3. Quy chế này không áp dụng đối với các trung tâm ngoại ngữ có đầu tư của nước ngoài.

Điều 2. Vị trí của trung tâm ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân
Trung tâm ngoại ngữ là cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm ngoại ngữ có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm ngoại ngữ
1. Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo:
a) Chương trình ngoại ngữ;
b) Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ khác đáp ứng nhu cầu của người học.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của cả nước, địa phương và của cơ sở.
3. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của trung tâm.
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch.
5. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ trên địa bàn, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ.
7. Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của pháp luật.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Loại hình trung tâm ngoại ngữ
1. Trung tâm ngoại ngữ công lập do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.
2. Trung tâm ngoại ngữ tư thục do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Điều 5. Tên của trung tâm ngoại ngữ
1. Việc đặt tên của trung tâm ngoại ngữ theo quy định như sau: a) Đối với các trung tâm dạy ngoại ngữ: Trung tâm ngoại ngữ + tên riêng;
2. Tên của trung tâm được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.

Điều 6. Quản lý trung tâm ngoại ngữ
1. Sở giáo dục và đào tạo quản lý các trung tâm ngoại ngữ sau:
a) Trung tâm ngoại ngữ trực thuộc sở giáo dục và đào tạo; trung tâm ngoại ngữ do các tổ chức, cá nhân đề nghị sở giáo dục và đào tạo quyết định thành lập;
b) Trung tâm ngoại ngữ thuộc các trường trung cấp chuyên nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương;
c) Trung tâm ngoại ngữ thuộc các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương.

2. Các đại học, trường đại học, học viện và các trường cao đẳng quản lý các trung tâm ngoại ngữ do đơn vị thành lập.

Quy Định Về Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ
Language Link tự hào là một trong những thương hiệu giáo dục Anh ngữ hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi cung cấp giải pháp Nhượng quyền được thiết kế đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức và cá nhân mong muốn đầu tư vào lĩnh vực giáo dục với nhiều tiềm năng phát triển.

Giải pháp nhượng quyền của chúng tôi bao gồm:
1. Tài liệu khóa học
  • Sách giáo khoa cho học viên
  • Sách giáo khoa cho giáo viên 
  • Sách bài tập
  • Chương trình giảng dạy bổ sung
  • Hệ thống kiểm tra
2. Phần mềm CRM được thiết kế riêng để quản lý khách hàng và sinh viên
3. Hệ thống học tập trực tuyến giúp học viên có thể học tại nhà
4. Sổ tay Hướng dẫn Vận hành trọn bộ
5. Hỗ trợ đầy đủ cho việc thiết lập và quản lý trung tâm

Trên cơ sở hợp tác WIN-WIN và hỗ trợ cùng phát triển, chúng tôi tin sẽ mang lại giá trị đích thực cho đồng vốn của bạn. Đăng ký nhượng quyền tại đây. Hoặc liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn thêm.