Điều Kiện Mở Trung Tâm Tiếng Anh Bạn Cần Biết

Nhìn lại một chặng đường dài đã qua, kinh tế Việt Nam và những dấu mốc quan trọng:
 • 1986, thực hiện chương trình “Đổi Mới” bao gồm kinh tế và nhiều khía cạnh khác của đời sống.
 • 1994, Mỹ dỡ bỏ cấm vận với Việt Nam.
 • 2007, Việt Nam chính thức ra nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Những bước tiến đó đã làm thay đổi một cách tích cực bộ mặt kinh tế nước nhà. Cùng với đó những chính sách, luật pháp mà nhà nước ban hành cũng không ngừng được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để phù hợp với thời đại. Là những nhà kinh doanh nói chung và kinh doanh giáo dục nói riêng, chúng ta nên có một vốn pháp luật nhất định. Hôm nay, hãy cùng Language Link tìm hiểu về điều kiện mở trung tâm tiếng anh nhé!

Điều kiện mở trung tâm tiếng anh bạn cần biết

Bài viết tham khảo tư liệu: theo thông tư số: 03 /2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Điều 7. Điều kiện mở trung tâm tiếng anh
 1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 2.  Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

A. Điều kiện về cơ sở vật chất
Điều 12. Điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng
 1. Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành theo quy định tại Điều 30 của Quy chế này. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học.
 2. Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ ca học.
 3. Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.
 4. Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.
 5. Được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Điều kiện mở trung tâm tiếng anh bạn cần biết

B. Điều kiện về nhân sự
a, Về Giám đốc Trung Tâm
 1. Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ tư thục).
 2. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ là 5 năm.
 3. Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

b, Phó giám đốc trung tâm
Điều 25. Phó giám đốc trung tâm ngoại ngữ
 1. Phó giám đốc do giám đốc trung tâm đề nghị và do cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ tư thục). Phó giám đốc là người giúp việc cho giám đốc trung tâm, là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học hoặc cao đẳng.
 2. Đối với trung tâm ngoại ngữ tư thục, tuổi của phó giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.
 3. Nhiệm kỳ của phó giám đốc trung tâm theo nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm.

c, Giáo viên
Điều 30. Vị trí và chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên
 1. Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, thỉnh giảng.
 2. Giáo viên cơ hữu của trung tâm ngoại ngữ phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Giáo viên thỉnh giảng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra sẽ cần một số thủ tục giấy phép trung tâm ngoại ng trước khi hoạt động trung tâm. Nếu có bất kì câu hỏi nào liên quan đến thủ tục và quy định liên quan đến việc thành lập trung tâm Tiếng Anh, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi. Đội ngũ Language Link Franchise chuyên nghiệp, với kinh nghiệm hơn 40 năm trên thị trường quốc tế, chúng tôi cung cấp giải pháp nhượng quyền ưu việt, nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân muốn đầu tư vào lĩnh vực giáo dục.