40 years

Hệ Thống Nhượng Quyền Giáo Dục


Trong hơn 40 năm

Từ năm 1975

Language Link được biết đến là một đơn vị đào tạo uy tín cho học viên từ hơn 50 quốc gia trên thế giới..

Language Link - Over 40 years from 1975
Language Link - Apply for Franchise

Trở thành

Đối tác nhận Nhượng quyền
Language Link

Quý vị được tham gia vào hệ thống Language Link Quốc tế và cần liên tục duy trì hệ thống tiêu chuẩn chất lượng của Language Link nhằm xây dựng và bảo vệ uy tín của thương hiệu Language Link trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ chất lượng và toàn diện.

Trí tuệ

Đối tác nhận Nhượng quyền cần tuân thủ Nhận diện Thương hiệu của Language Link cũng như tôn trọng Bản quyền, Nhãn hiệu, và Quyền Tác giả các đơn vị sở hữu trí tuệ khác.

Xem thêm

Đối tác

Language Link là thành viên lâu đời của Hiệp hội các Trường Đào tạo Anh Ngữ (AELS) và được công nhận bởi Hội đồng Anh và English UK

Xem thêm